Magazyny – wynajem i obsługa

Wiele osób poszukuje magazynu do wynajęcia. Przed takowymi poszukiwaniami powinniśmy wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Między innymi pod uwagę powinniśmy wziąć punkty lokalizacyjne strategiczne. Punkty lokalizacyjne muszą w pełni odpowiadać naszej działalności. Magazyn tak naprawdę powinien być zlokalizowany w najbliższym sąsiedztwie firmy. Musimy wiedzieć, że dalsza lokalizacja wywoła w nas konieczność poniesienia przez właścicieli firmy dodatkowe i zupełnie niepotrzebne koszty.

Wynajem magazynów w praktyce

Koszty wiążą się przede wszystkim z samym transportem surowców oraz produktów na określonej linii  czyli magazyn, a zakład produkcyjny. Jeśli chodzi o samą lokalizację musimy także zwrócić uwagę na infrastrukturę drogową. Najlepiej wynająć magazyny DCHRS bezpośrednio przy drogach szybkiego ruchu czy też przy węzłach autostradowych. Takowe warunki są bardzo korzystne dla wszelkich przedsiębiorców. Jeśli chodzi o dobre lokalizacje magazynów to znajdują się one w okolicach Wrocławia (Kąty oraz Bielany Wrocławskie), Łodzi (Stryków), Poznania (Komorniki, Gądki) oraz Górnego Śląska (Chorzów oraz Gliwice). Kolejny dokładnie drugi ważny parametr to cena wynajmu magazynu. Magazyn i jego cena wynajmu nie powinna być zbyt wysoka. Musimy także wiedzieć, że wszelkie zapisy dotyczące ceny wynajmu powinny znaleźć się w umowie, którą zawieramy między najemcą, a osobą wynajmującą magazyn. Umowa musi być także dobrze skonstruowana. W każdej umowę muszą obowiązkowo być zabezpieczone interesy każdej ze stron. Zasada jest taka: jeśli poszukujemy bardzo taniego magazynu do wynajęcia powinniśmy wziąć pod uwagę okolice, w których możemy zaobserwować wysoką podaż powierzchni magazynowych. Wiadomo, że gdy w danej okolicy znajduje się bardzo mało magazynów do wynajęcia to ceny są znacznie wyższe. Oczywiście najwyższe ceny za wynajem magazynu zapłacimy w Warszawie.

magazyn

W pierwszej strefie to cena 4,5 do 6 euro na metr kwadratowy na miesiąc. Im wyższa strefa tym cena jest wyższa. Każda osoba zamierzająca wynająć magazyn powinna o tychże stawkach wiedzieć. Podpisywanie umowy nie wiąże się tylko i wyłącznie ze złożeniem podpisu. Tak naprawdę podpisując umowę o wynajem powierzchni magazynowych musimy obowiązkowo wynegocjować czas dotyczący najmu oraz możliwość ewentualnego wypowiedzenie umowy. Musimy obowiązkowo także zadbać o to, by zadbać o wszelkie prawa i obowiązki zarówno najemcy jak i także wynajmującego. Zarówno prawa i obowiązki muszą być bardzo precyzyjnie określone. Średnio czas wynajmu wynosi od 3 lat wzwyż. Jednak bardzo łatwo znaleźć także wynajmujących magazyn na co najmniej 10 lat. Dlatego też oprócz pożądanej przez nas lokalizacji naszego magazynu powinniśmy także wiedzieć na jaki czas najmu chcemy się zdecydować. Oczywiście powinniśmy także wiedzieć jaki koszt wynajmu jest przez nas do zaakceptowania. Również sama powierzchnia magazynu jest niezwykle ważna. Nie warto naprawdę wynajmować zbyt dużych magazynów. Po co mamy płacić za powierzchnię, która jest zupełnie przez nas nie wykorzystana.