Miejsca, w których warto zainstalować monitoring wizyjny

monitoring wizyjny

Inwestując w monitoring wizyjny, chcemy mieć pewność, że będzie on działał skutecznie i niezawodnie, obserwując teren naszej nieruchomości i chroniąc tym samym nasze mienie.

Kamery monitoringu, pozwalają zarejestrować wszelkie zdarzenia, które mają miejsce na terenie monitorowanego obiektu, dzięki czemu wzrasta bezpieczeństwo ludzi i naszego mienia. System monitoringu przydaje się szczególnie w miejscach narażonych na zniszczenia, kradzieże i innego rodzaju wykroczenia oraz przestępstwa. Pozwoli także kontrolować bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywanych przez nich czynności, a także monitorować dostawy i wysyłki w magazynie czy hurtowni.

Monitoring wizyjny jest niezastąpiony w wielu dziadzinach przemysłu, ale także sprawi się w celu zabezpieczenia domów prywatnych. Jednak, żeby działał on skutecznie, musi zostać odpowiednio zaprojektowany, a kamery powinny zostać umieszczone w najlepszych do tego miejscach.

W jakich miejscach warto zainstalować monitoring wizyjny?

Monitoring wizyjny sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach. Jednak, aby był on skuteczny i spełniał swoje zadanie, musi zostać zainstalowany w miejscach, które naprawdę tego potrzebują.

  • Szkoływszelkiego rodzaju placówki oświatowe to miejsca, które powinny być objęte monitoringiem wizyjnym. Na terenach szkół oraz innych placówek może dojść do kradzieży, wymuszeń czy nawet zastraszania. W obowiązku władz danej placówki leży zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa swoim uczniom oraz pracownikom. Inwestycja w monitoring wizyjny jest w tym przypadku niezbędnym elementem systemu nadzoru bezpieczeństwa na terenie tego typu miejsc. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej ochrony osobą przebywającym na terenie szkoły, ale także zabezpieczy mienie przed dewastacją lub kradzieżą. Monitoring wizyjny stosowany w szkołach powinien obejmować tereny wokół szkoły, takie jak: parkingi, place zabaw, boiska, tereny przy wejściach do budynku oraz najbliższą okolicę szkoły. Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest stosowanie kamer również wewnątrz budynku na korytarzach, schodach, przy szatniach lub innych miejscach. Monitoring nie powinien być instalowany w łazienkach i szatniach, ponieważ w ten sposób można naruszyć prywatność uczniów i innych osób korzystających z tych pomieszczeń.
  • Wspólnoty mieszkaniowe – różnego rodzaju wspólnoty mieszkaniowe takie jak osiedla czy pojedyncze budynki posiadające wiele lokali mieszkalnych również wymagają monitoringu wizyjnego. Kamery powinny być montowane w takich miejscach, aby swoim zasięgiem obejmować najbliższą okolicę wokół budynków, wejścia do budynków, parkingi użytkowane przez mieszkańców, a także klatki schodowe, garaże i piwnice wewnątrz budynków. Pozwoli to na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zabezpieczenie ich mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą. Należy pamiętać o zamontowaniu tablicy informacyjnej na terenie monitorowanym z informacją o tym fakcie.
  • Monitoring miast – system monitoringu stosowany w miastach z każdym rokiem się rozwija. Jest to bardzo ważny system, który zabezpiecza mienie oraz zwiększa bezpieczeństwo ludzi w przestrzeni publicznej. Kamery monitoringu miejskiego montowane są często w miejscach, gdzie istnieje duży ruch drogowy, zdarzają się często wypadki samochodowe lub w miejscach często odwiedzanych przez ludzi takich jak: rynek, bulwary, deptaki, parki, obszary blisko klubów nocnych, dyskotek itd. System monitoringu miejskiego oprócz rejestrowania zdarzeń pozwala także na całodobową kontrolę przez operatora systemu, dzięki czemu takie służby jak policja, straż pożarna czy pogotowie mogę reagować dużo szybciej na nagłe sytuacje.
  • Firmy, magazyny, place budowy itd. – w takich miejscach również warto zainwestować w system monitoringu, który podniesie poziom bezpieczeństwa pracowników oraz zabezpieczy mienie przed zniszczeniem, oraz kradzieżom. Monitoring w takich miejscach może również służyć do kontrolowania stanu towarów w magazynie, dostaw oraz wysyłek towarów i wielu innych czynności.

monitoring

Wymagania, jakie musi spełniać monitoring oraz gdzie nie można go stosować?

Monitoring wizyjny powinien obejmować tylko i wyłącznie teren, jaki jest niezbędny do jego prawidłowego działania. Montując monitoring wizyjny, np. na budynku prywatnym nie może on nagrywać innych nieruchomości czy też przestrzeni publicznej. W zakładach pracy nie można stosować monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, palarniach, stołówkach czy też pomieszczeniach udostępnionych zakładowej organizacji związkowej. Wyjątkiem są przypadki, gdy monitoring w tych pomieszczeniach jest niezbędny do realizacji któregoś z podstawowych celów, jakie ma pełnić monitoring i jednocześnie nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych pracowników.