Zarządzanie nieruchomościami – nieruchomości prywatne i wspólnoty mieszkaniowej.

zarządzanie nieruchomościami Kraków

Coraz częściej nieruchomości o charakterze komercyjnym jak i mieszkaniowym są powierzane zewnętrznym firmom, które specjalizacją jest administrowanie i zarządzanie nieruchomością, zobacz propozycje Domator Kraków. Do zadań zarządcy należy kompleksowe przygotowanie lokali do wynajmu, prowadzenie wszystkich formalności związanych z całym okresem wynajmu, a także obsługa techniczna, prawna i księgowa.

zarządzanie nieruchomościami KrakówJaką pomoc zyskamy?

Administrator podejmując się współpracy z właścicielem nieruchomości lub zarządem wspólnoty mieszkaniowej, musi wykonać szereg niezbędnych formalności. Na wstępie musi przejąć wszelkie dokumenty i informacje związane z zarządzaną nieruchomością za pomocą protokołów zdawczo-odbiorczych. Następnie sprawdzić funkcjonowanie wszystkich instalacji, zabezpieczeń i infrastruktury. Dzięki pomocy specjalistów z uprawnieniami budowlanymi, skontrolować funkcjonowanie urządzeń nieruchomości. Zarządca musi również zbadać stan prawny i faktyczny administrowanej nieruchomości oraz skontrolować zgodność z obowiązującymi przepisami. Na tym wstępnym etapie właściciel nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa przekazać numer NIP i Regon. W przypadku, gdy nieruchomość jeszcze ich nie posiada, administrator składa wniosek do urzędu o nadanie tych numerów. Kolejnym obowiązkiem jest zawarcie w imieniu wspólnoty lub właściciela, umów z dostawcami mediów lub skontrolowanie tych, które zostały zawarte wcześniej. Zarządca zawiera również umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od zdarzeń losowych i szkód wodno-kanalizacyjnych.

Dalsze działania

Po dokonaniu tych wstępnych formalności zarządzanie nieruchomościami obejmuje bieżącą pracę wspólnoty lub administrowanie nieruchomości przekazanej przez właściciela. Administrator ma obowiązek utrzymywania czystości i ochrony terenów nieruchomości. Jeżeli na danej nieruchomości pracuje firma ochroniarska i serwis sprzątający administrator renegocjować obowiązującą umowę, a w przypadku braku takich usług na obiekcie ma obowiązek na zawarcie korzystnej umowy z firmą sprzątającą i ochroniarską. W kwestii pracy zarządcy należy dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku, zapewnienie usuwania pojawiających się awarii, windykacji należności przypadających dla wspólnoty oraz obsługa prawna nieobejmująca zastępstwa procesowego. Administrator po objęciu stanowiska staje się reprezentantem przed Urzędem Skarbowym, Sądami Powszechnymi i organami Administracji Państwowej. Zarządca reprezentuje właściciela lub wspólnotę we wszystkich sprawach z wykluczeniem zastępstwa procesowego.
Zarządzanie nieruchomościami to także długofalowe działanie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela. Administrator powinien ułożyć plan konserwacyjny nieruchomości. Prowadzić swoją działalność tak, by nieruchomość lub wspólnota zyskały dodatkowe źródła finansowania. Do długofalowych obowiązków należy również stworzenie sprawnej organizacji usuwania awarii i ich skutków poprzez zatrudnienie odpowiedniej firmy technicznej.