Architekt Tomasz Bąk

Architekt Tomasz Bąk prowadzi swoje biuro w Szczecinie i regularnie zajmuje się przekształcaniem nieużytkowych strychów w mieszkania, dostosowywaniem projektów typowych oraz modernizacją i adaptacją lokali w centrach handlowych. Tomasz Bąk zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, obejmującą prace przygotowawcze, załatwianie formalności, tworzenie projektów architektoniczno-budowlanych oraz uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń budowlanych i pełnienie roli nadzoru autorskiego. Tomasz Bąk zdobył cenne doświadczenie pracując zarówno w renomowanych międzynarodowych pracowniach architektonicznych w Wielkiej Brytanii, jak i lokalnie rozpoznawalnych projektowych firmach. Jego szerokie spektrum pracy obejmuje zarówno projekty o charakterze indywidualnym, jak i większe kompleksy architektoniczne. Zapraszamy!

Dane firmy: 

Adres:  ul. Poznańska 1a/p.19 71-785 Szczecin

Telefon kontaktowy: 502 522 733

Poczta: biuro@tomaszbak.pl

Strona internetowa: http://www.tomaszbak.pl/