Gdzie zgłosić zalanie mieszkanie przez sąsiada?

Sprzątanie po zalaniu pomieszczeń

Gdy dojdzie do zalania mieszkania, często w panice tracimy głowę i nie wiemy, co robić, działając tym samym na swoją szkodę. Aby zapobiec takim sytuacjom, warto zawczasu sprawdzić informacje dotyczące postępowania w przypadku zalania.

W poniższym artykule wyjaśnimy następujące zagadnienia:

 • Komu należy zgłosić zalanie?
 • Jakie są obowiązki wspólnoty lub spółdzielni?
 • Jakie są obowiązki ubezpieczyciela?
 • Kto dokonuje zgłoszenia?
 • Czy zalane mieszkanie należy zdezynfekować?

Komu zgłaszamy zalanie mieszkania?

W pierwszej kolejności wykonaj telefon do zarządcy budynku, przy czym staraj się nie przekroczyć terminu dwóch dni. Następnie podejmij rozmowy z sąsiadami, by ustalić sprawcę, czy też umożliwić im dochodzenie roszczeń. Z ubezpieczycielem kontaktuje się osoba winna zalaniu, jeśli więc wina leży po Twojej stronie, do Ciebie należy wykonanie telefonu. W przeciwnym razie możesz egzekwować odszkodowanie z polisy winnego sąsiada lub wspólnoty mieszkaniowej.

Jak szybko należy dokonać zgłoszenia?

Zazwyczaj czas przewidziany na zgłoszenie szkody wynosi od 3 do 7 dni. Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę tej części świadczenia, która nie podlega sporom. Jeśli jednak pojawiają się dodatkowe kwestie sporne, wówczas przyznawane jest dodatkowych 15 dni na ich wyjaśnienie.

Co robić w sytuacji, gdy szkoda zostanie zgłoszona po upływie wyznaczonego czasu? Zdarza się czasem, że do zalania może dojść pod Twoją nieobecność. Wówczas również możesz starać się o wypłatę odszkodowania, tyle że w tym przypadku musisz udokumentować swoją nieobecność. Jeśli jednak zwyczajnie przeoczysz termin zgłoszenia, wówczas możesz nie otrzymać odszkodowania.

Sprzątanie po zalaniu pomieszczeń

Obowiązki wspólnoty i spółdzielni w przypadku zalanego mieszkania

 • Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek udostępnić stosowny formularz, na którym poszkodowani opisują powstałe szkody.
 • Pamiętaj o tym, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, jaką szkodę poniósł, dlatego też zadbaj o dokumentację fotograficzną, wypisz rzeczy, które zostały zniszczone, a jeśli konieczna była interwencja np. straży pożarnej, zadbaj o otrzymanie protokołu zniszczeń.
 • Po wypełnieniu formularza, przedstawiciele wspólnoty przesyłają go swojemu ubezpieczycielowi, który ma 30 dni na ocenę sytuacji i wypłatę środków.
 • Po udokumentowaniu szkód i otrzymaniu przelewu na konto wspólnoty, możesz przystąpić do prac porządkowych i remontowych. Aby odzyskać pieniądze, na wszystkie wykonane czynności przedstaw odpowiednie faktury, za które należy Ci się zwrot do wysokości kwoty ustalonej przez ubezpieczyciela.

Jakie są obowiązki ubezpieczyciela?

 • Do obowiązków ubezpieczyciela należy zapoznanie się z przedstawioną dokumentacją, a także wyznaczenie rzeczoznawcy, który uda się na miejsce i oszacuje wartość strat.
 • Powinien on również wykazać, jaka jest przyczyna zalania mieszkania, co w praktyce oznacza również wskazanie winowajcy.
 • Po upływie 7 dni otrzymasz informację o wysokości odszkodowania, a po upływie najpóźniej 30 dni ubezpieczyciel dokona przelewu na konto.

Kto dokonuje zgłoszenia – sąsiad zalany, czy zalewający?

W praktyce zgłoszenia może dokonać i jedna, i druga strona. Warto jednak pamiętać o tym, że nie ma możliwości starania się jednocześnie o odszkodowanie z własnej polisy (zakładając, że obejmuje ona zalanie mieszkania) i z polisy strony winnej (sąsiada lub wspólnoty). Szkody są pokrywane z polisy osoby lub podmiotu odpowiedzialnego za ich powstanie.

Sprzątanie po zalaniu pomieszczeń

Sprzątanie po zalaniu pomieszczeń – jak duże ma ono znaczenie?

Po zalaniu nie możesz od razu przystąpić do naprawiania szkód. Jest tak dlatego, że najpierw muszą być one odpowiednio udokumentowane tak, aby istniała podstawa do wypłaty odszkodowania. Stwarza to, niestety, idealne warunki do rozwoju różnego rodzaju grzybów i pleśni, a samo osuszenie mieszkania może okazać się niewystarczające.

Wówczas konieczna jest profesjonalna dezynfekcja, która poprzedzi sprzątanie po zalaniu pomieszczeń oraz prace remontowe. Dzięki niej skutecznie pozbędziesz się nie tylko chorobotwórczych drobnoustrojów, lecz także  usuniesz z powodzeniem zapach stęchlizny, który potrafi być wyjątkowo uciążliwy.

W likwidacji szkód wspomoże Cię firma Vector, świadcząca swoje usługi na terenie całej Polski. Zaangażowanie doświadczonego personelu pozwoli Ci znacznie skuteczniej doprowadzić mieszkanie do stanu używalności tak, aby było ono naprawdę czyste – wolne od wilgoci, niebezpiecznych grzybów i zabrudzeń.